0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

NAP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:00

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 27/09/2019). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Top