0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

NSL: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

Thứ Hai, 1/8/2022 | 15:49

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/09/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La - số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, vào ngày 05/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top