0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

NTF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:00

CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (NTF - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:06/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/10/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, bắt đầu từ ngày 10/10/2019 (trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần) xuất trình chứng minh thư nhân dân.  

Top