0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

PNT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (9%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:00

CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:20/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 07/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 07/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Top