0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

PSP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:27

 CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top