0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

PWS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (3,5%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:20

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

- Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:   3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/09/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top