0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

QTC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (23%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:00

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019

Lý do và mục đích   : Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)

Ngày thanh toán: 05/11/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận Tải Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính – Kế toán của tổ chức phát hành, bắt đầu từ ngày 05/11/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Top