0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

RAL: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (25%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 13:00

CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:06/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính – Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội ( vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top