0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

SB1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (4%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (SB1 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:09/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức.

Top