0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

SC5: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (20%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:25

CTCP Xây dựng số 5 (SC5 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:09/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày thanh toán: 10/10/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - Phòng Kế toán - Lầu 9 số 137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top