0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

SDV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 8:21

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 30/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P.Kế toán Tài chính – Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top