0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

SNC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (8%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 12:00

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đợt 2)

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn – Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (Giấy ủy quyền nếu có).

Top