0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

SPC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (10%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 12:00

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:13/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn – KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/10/2019. Khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân và sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh thư nhân dân.

Top