0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TA6: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền (10,73437%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:00

CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (TA6 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:23/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10,73437%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.073,437 đồng) (Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng).

- Thời gian thực hiện: 10/10/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 10/10/2019 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Top