0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TBD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:00

CTCP Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:25/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

-  Ngày thanh toán: 17/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/10/2019. Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

Top