0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TCL: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 (2%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:00

CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu(200đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 10/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân theo địa chỉ sau:

Phòng 812, Tòa nhà TCL Building, số 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02873073979  Ext: 3509  Fax: 02837423027.

Top