0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TDC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (12%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 9:21

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:10/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 26/09/2019) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Top