0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TGP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 12:00

CTCP Trường Phú (TGP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 02/10/2019

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Trường Phú (số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 02/10/2019 vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản cổ đông đã đăng ký.

Top