0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

VCF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (240%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 0:00

CTCP Vinacafé Biên Hoà (VCF - sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2019

Ngày đăng ký cuối cùng:  15/08/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 240%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 24.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:

- Địa chỉ: Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian: từ 9h00-16h00 các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 30/08/2019.
I) Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp cổ đông là tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
II) Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của công ty tại https://www.vinacafebienhoa.com/category/news-and-features và gửi về Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Top