0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ chi trả cổ tức bằng tiền ( 7%)

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:40

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM ( FDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (700 đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở CTCP Ngoại thương và PT Đầu tư Tp.HCM, số 28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM từ ngày 22/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân



Top