0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ năm 2014

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:39

CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định ( DST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014.

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Giáo dục Nam Định, số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Một số vấn đề khác liên quan…Top