0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 ( 10%)

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:37

CTCP Ánh Dương Việt Nam Vinasun ( VNS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2014.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

  Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu – nhận 1000 đồng);

- Thời gian thực hiện: 23/01/2014

- Địa điểm:

 Đối với cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

 Đối với cổ đông chưa lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, 648 Nguyễn Trãi, P11, Quận 5, TP.HCM từ ngày 23/01/2014, mang theo chứng minh nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.


Top