0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013; Tổ chức ĐHCĐ năm 2014

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:36

CTCP Thuốc Sát trùng Cần Thơ ( CPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014

- Lý do và mục đích:

Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

1/ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp ĐH: 18/04/2014

Địa điểm họp ĐH: Thành phố Cần Thơ.

Nội dung họp ĐH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2/ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 21/03/2014

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc Sát trùng Cần trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 21/03/2014 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền hợp pháp theo qui định của Pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
Top