0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014; Tạm ứng cổ tức năm 2013

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:35

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội ( EID - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2014

- Lý do và mục đích:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

+ Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

+ Thời gian thanh toán: 07/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 07/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0435122649, Fax: 0435123449.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: 11/04/2014

+ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

+ Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.Top