0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

VSC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (8%)

Thứ Năm, 1/8/2019 | 10:25

CTCP Container Việt Nam (VSC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/09/2019

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Top