0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

WSB: Ngày GDKHQ chia cổ tức 2019 đợt 1 bằng tiền (20%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 9:00

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

Lý do và mục đích  : Chia cổ tức 2019 đợt 1 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) 

Ngày thanh toán: 30/09/2019

Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tổ chức phát hành vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán – Tài chính của Tổ chức phát hành.

Top