0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
Quy định mới về dự án BT: Tưởng đấu giá mà không phải vậy

Quy định mới về dự án BT: Tưởng đấu giá mà không phải vậy

“Giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu”, Nghị định 69/2019 của Chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng- chuyển giao (BT) đã đưa vào một nội dung hoàn toàn mới.

Top