0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
Sắp đánh thuế tài sản nhà ở để hạn chế đầu cơ bất động sản?

Sắp đánh thuế tài sản nhà ở để hạn chế đầu cơ bất động sản?

VietTimes – Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản, như thuế tài sản nhà ở, nhằm ổn định thị trường và hạn chế đầu cơ.

Top