0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
Rà soát lại quá trình cổ phần hóa Cảng Sài Gòn, vì sao?

Rà soát lại quá trình cổ phần hóa Cảng Sài Gòn, vì sao?

VietTimes -- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ phải nghiên cứu, báo cáo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước về quá trình cổ phần hóa Công ty Cảng Sài Gòn trước ngày 31/10/2019.

Top