0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes
Quý 3/2019, TCBS báo lãi giảm một nửa so với cùng kỳ

Quý 3/2019, TCBS báo lãi giảm một nửa so với cùng kỳ

VietTimes -- Báo cáo thu nhập toàn diện Quý 3/2019 của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho thấy, lợi nhuận sau thuế của công ty trong kỳ đạt 215,16 tỷ đồng, giảm tới 48% so với cùng kỳ.

Top