0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
Trải nghiệm khách hàng trong chuyển đổi số: Những điểm cần lưu ý

Trải nghiệm khách hàng trong chuyển đổi số: Những điểm cần lưu ý

VietTimes – Thực tế đã chứng minh, chuyển đổi số được thúc đẩy dựa trên sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng chứ không phải nhu cầu của người lãnh đạo.

Top