0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
“Ông trùm” nhà hàng Golden Gate dự giảm 53% lợi nhuận trong năm 2020

“Ông trùm” nhà hàng Golden Gate dự giảm 53% lợi nhuận trong năm 2020

VietTimes – Năm 2020, GoldenGate đặt kế hoạch doanh thu giảm nhẹ xuống mức mức 4.708 tỷ đồng; lợinhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2019.

Top