0862 774 832|Quay về trang chủ VietTimes

Gelex sắp chi 1.600 tỉ đồng trả cổ tức và mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ Sáu, 27/5/2022| 22:56

VietTimes – Ít tuần sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT GEX đã chốt thời gian chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Công ty cũng sẽ mua vào trước hạn 3 lô trái phiếu trong tháng 6/2022.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Gelex (Mã CK: GEX) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Theo đó, danh sách cổ đông hưởng cổ tức sẽ được chốt vào ngày 9/6/2022. GEX dự kiến sẽ chi trả cổ tức vào ngày 29/6/2022. Với tỉ lệ chi trả 5%, GEX dự kiến sẽ chi ra gần 426 tỉ đồng cho hoạt động này.

Cũng trong tháng 6/2022, GEX sẽ thực hiện mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỉ đồng. Đây là những lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022), khi được hỏi về kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, lãnh đạo GEX khẳng định các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp lớn khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Tại ngày 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA của doanh nghiệp này chỉ ở mức 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1.

Lãnh đạo GEX cũng nhấn mạnh tập đoàn sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Tính đến cuối quý 1/2022, quy mô tổng tài sản của GEX đạt 61.522 tỉ đồng, tăng hơn 300 tỉ đồng so với đầu năm.

Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỉ đồng. Doanh thu thuần quý I đạt 8.645 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỉ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu doanh thu thuần 36.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỉ đồng năm 2022, kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 24% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Có thể thấy, với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, năng lực tài chính của GEX càng được củng cố, theo đó, việc tất toán trước hạn trái phiếu sẽ giúp giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời, các hệ số nợ của doanh nghiệp sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng tích cực./.

Bình luận

    Bình luận từ 5 - 5000 ký tự.Gửi bình luậnĐóng

    Top