0862 774 832|Quay về trang chủ VietTimes

Kinh doanh dưới giá vốn, Vietnam Airlines lỗ ròng 2.611 tỷ đồng

Thứ Tư, 29/4/2020| 23:21

VietTimes -- Tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khiến Vietnam Airlines lỗ gộp 632 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 3.952,7 tỷ đồng).

Kinh doanh dưới giá vốn, Vietnam Airlines lỗ ròng 2.611 tỷ đồngẢnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã CK: HVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020.

Theo đó, HVN ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 18.812,9 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ghi nhận trong kỳ chỉ giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 19.445 tỷ đồng.

Tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khiến HVN báo lỗ gộp 632 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 3.952,7 tỷ đồng).

Chi phí tài chính của HVN đạt 1.128,7 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi vay chỉ ghi nhận ở mức 283 tỷ đồng, giảm tới 25% so với Quý 1/2019. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HVN trong kỳ giảm mạnh.

Kết quả, HVN báo lỗ sau thuế 2.611 tỷ đồng, trong đó, khoản lỗ của công ty mẹ ở mức 2.589,4 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1/2020 của HVN (Nguồn: BCTC Quý 1/2020 của HVN)

Theo giải trình từ HVN, việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ ngoài nguyên nhân liên quan đến giảm lợi nhuận của công ty mẹ, còn do lợi nhuận sau thuế của các công ty con liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như: Vacs, Skypec, Viags,…

Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HVN trong Quý 1/2020 cũng âm tới 3.822 tỷ đồng. Trong kỳ, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính của HVN cũng tăng mạnh lên mức 2.981 tỷ đồng (cùng kỳ ở mức 445,2 tỷ đồng), chủ yếu là nguồn tiền vào từ đi vay (10.093 tỷ đồng) và nguồn tiền ra từ trả nợ gốc vay (5.994 tỷ đồng).

Đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản của HVN đạt 70,935 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối Quý 1/2020, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của HVN tăng 4.273 tỷ đồng so với đầu năm (tương đương 65,6%), đạt mức 10.781 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ vay và thuê tài chính dài hạn không có nhiều biến động, ở mức 24.789 tỷ đồng./.

 

Bình luận

    Bình luận từ 5 - 5000 ký tự.Gửi bình luậnĐóng

    Top