0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ 24.000 tỉ đồng liên quan đến thuế, phí

Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ 24.000 tỉ đồng liên quan đến thuế, phí

VietTimes – Bộ Tài chính được Chính phủ giao nghiên cứu, đề xuất gói hỗ trợ Covid-19 mới liên quan tới thuế, phí, ước tính khoảng 24.000 tỉ đồng.

Top