0902 294 950|Quay về trang chủ VietTimes
NHNN muốn cởi room ngoại cho Fintech thanh toán

NHNN muốn cởi room ngoại cho Fintech thanh toán

VietTimes -- Thực tế hiện nay có một số tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lớn đã được cấp phép và có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vượt mức 49%...

Top