0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes
ACB lãi 9.600 tỉ đồng, vượt 25% kế hoạch năm 2020?

ACB lãi 9.600 tỉ đồng, vượt 25% kế hoạch năm 2020?

VietTimes – Theo BVSC, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 9.596 tỉ đồng, tăng 27,7% so với năm 2019 và vượt 25% kế hoạch.

Top