0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes
Bảng xếp hạng mới nhất TOP15 công ty bán dẫn toàn cầu: không có công ty Trung Quốc

Bảng xếp hạng mới nhất TOP15 công ty bán dẫn toàn cầu: không có công ty Trung Quốc

VietTimes – Mới đây, Quỹ Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới WSTS đã đưa ra TOP15 Công ty bán dẫn toàn cầu trong quý II; không có bất cứ công ty Trung Quốc nào có tên trong danh sách.

Top