[INFOGRAPHIC] 4 tháng năm 2022: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%

 Theo TTXVN

Link: https://infographics.vn/4-thang-nam-2022-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-tang-75/63830.vna

Top