0862 774 832|Quay về trang chủ VietTimes

‘Núi tiền’ 15.900 tỉ đồng ở Mobifone

Thứ Năm, 28/4/2022| 9:54

VietTimes – Tính đến cuối năm 2021, ‘núi tiền’ của Mobifone đạt khoảng 15.916 tỉ đồng, trong đó có sự chuyển dịch lớn giữa lượng tiền gửi ngân hàng ngắn và dài hạn.

Tổng Công ty viễn thông Mobifone (Mobifone) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 với doanh thu thuần đạt 31.215,2 tỉ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí giá vốn hàng bán có chiều hướng giảm giúp Mobifone cải thiện lợi nhuận gộp, đạt 8.520,6 tỉ đồng – tương đương biên lợi nhuận gộp ở mức 27,3%.

Năm ngoái, tập đoàn này ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính ở mức 662,5 tỉ đồng, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của lãi tiền gửi ngân hàng được hạch toán trong kỳ, đạt mức 625 tỉ đồng.

Đây có thể là hệ quả của sự chuyển dịch giữa các khoản tiền và tương đương tiền, tiền gửi ở Mobifone, theo hướng tập trung vào các kỳ hạn ngắn hơn, với quy mô lớn.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, Mobifone có 14.521,3 tỉ đồng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại.

Trong đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn dài hạn chỉ ở mức 750,5 tỉ đồng, chiếm 5,17%, giảm mạnh so với con số 2.045 tỉ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Ở chiều hướng ngược lại, lượng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của Mobifone tăng mạnh so với đầu năm 2021, đạt mức 13.770,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Mobifone còn ghi nhận 1.394,8 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 472 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng đạt 1.389,2 tỉ đồng, chiếm tới 99,6%.

Theo tính toán của VietTimes, tính đến cuối năm ngoái, ‘núi tiền’ của Mobifone đạt khoảng 15.916 tỉ đồng, tăng khoảng 1.620 tỉ đồng so với đầu năm.

Ngoài các khoản thu nhập nêu trên, trong năm 2021, Mobifone còn ghi nhận khoản thu nhập khác 224,5 tỉ đồng từ việc hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Mobifone cho biết, quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập năm 2015 và 2016 chi không hết, nên tổng công ty này đã xử lý số tiền 366,75 tỉ đồng theo hướng: nộp 20% số không sử dụng hết 70% sau 5 năm về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (73,35 tỉ đồng); nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và nộp lãi phát sinh trên số thuế TNDN thu hồi là 68,83 tỉ đồng. Khoản còn lại được Mobifone hoàn nhập và ‘thu nhập khác’ năm 2021, ở mức 224,57 tỉ đồng.

Kết quả, Mobifone báo lãi sau thuế năm 2021 ở mức 3.882,8 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Mobifone đạt 32.901,7 tỉ đồng, tăng 2,15% so với đầu năm. Về phía nguồn vốn, quy mô vốn chủ sở hữu của tập đoàn ở mức 23.616,3 tỉ đồng, nợ phải trả đạt 9.285,4 tỉ đồng./.

Bình luận

    Bình luận từ 5 - 5000 ký tự.Gửi bình luậnĐóng

    Top